Contributie

Elk lid van de Bushbikers is jaarlijks contributie verschuldigd, de periode loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Check deze pagina voor meer informatie over het ouder/kind lidmaatschap.

De contributie voor volwassenen is voor 2022 als volgt:

  • Lidmaatschap Bushbikers: € 40,46
  • Lidmaatschap NTFU: € 37,54
  • Lidmaatschap KNWU: € 12,00

Om verzekeringstechnische redenen is elk lid verplicht om minimaal van één bond lid te worden. Het is ook mogelijk om van beide bonden lid te worden.

Lidmaatschap bij de NTFU is inclusief een fietsschadeverzekering tot € 1.000,-  Check voor alle voordelen de website van de NTFU. Reeds in het bezit van een NTFU lidmaatschap? Zo ja, dan bedraagt het NTFU lidmaatschap slechts € 3,11 i.p.v. € 37,54

Het KNWU lidmaatschap is exclusief fietsverzekering. Een KNWU lidmaatschap is in vele gevallen handig als je wilt deelnemen aan wedstrijden. Meer informatie vind je terug op de website van de KNWU.

Voor meer informatie over het lidmaatschap kun je terecht bij het secretariaat [email protected] 

Wil je lid worden?

klik dan op deze link om naar het aanmeldformulier te gaan