Aanpassing puntentelling Boty 2020

Inmiddels hebben we een maand met het nieuwe puntensysteem gedraaid. Nu blijkt dat de puntentelling zoals eerder bedacht niet helemaal in balans is. Daarom hebben we een kleine aanpassing gedaan.

We willen met de boty zowel het fietsen als het vrijwilligerswerk stimuleren maar de opzet van de huidige puntentelling geeft als resultaat dat met name bestuurs- en commissieleden een enorme voorsprong hebben (pakweg 1 á 2 maand) en dat er dan van een echte competitie al haast geen sprake meer is. Dit komt mede omdat het botyseizoen alleen nog loopt gedurende de zomerperiode (van april t/m oktober).Om dit verschil kleiner te maken hebben we de puntentelling met terugwerkende kracht iets aangepast. Voor de training op dinsdagavond ontvang je 2 punten en voor deelname aan de andere agenda-activiteiten krijg je 4 punten. Ben je vrijwilliger bij één van de activiteiten of bij het geplande onderhoud van de route dan krijg je ook 4 punten per dag. Bestuurs- en commissieleden ontvangen eenmalig 10 punten. Tot slot wordt er aan het eind van het seizoen nog de vrijwilliger van het jaar gekozen die daarvoor 10 punten extra ontvangt.

Overigens ontvang je alleen punten wanneer je dit zelf direct (uiterlijk binnen 1 week) na de tocht via de app in het "Deelname-bericht" meldt. Groepsmeldingen of meldingen enige weken later worden niet meer gehonoreerd.

Nieuws Overzicht