Bestuur

Voorzitter: Vacant

Secretaris: Gerard Nijland 

Penningmeester: Wim van der Heide

Bestuurslid: Gertjan Sikkenga

Bestuurslid: Sidaan Feiertag (waarnemend Voorzitter)

Bestuurslid: Vacant

Bestuurslid: Vacant

Ledenadministratie: Lianne Vredeveld