Het Bushbikerbulletin

Elk kwartaal wordt het clubblad “het Bushbikerbulletin” uitgegeven.
De inhoud is telkens gevarieerd en staat vol met mooie verslagen van Bushbiker-activiteiten en Bushbiker-belevenissen.
Naast “bestuurlijke zaken”, wordt er ook over specifieke mountainbike items geschreven en er is een rubriek “wie is die Bushbiker”.

Als lid, sponsor of donateur ontvang je het Bushbikerbulletin.
Copy kan verzonden worden naar redactie@bushbikers.nl